11.1.2 Bestrålning

Du får inte bestråla dina råvaror eller produkter med joniserande strålning och du ska försäkra dig om att dina leverantörer inte bestrålat råvarorna. (EU)

Detta kan du exempelvis göra genom ett intyg från din leverantör. Kontrollinstrument där röntgenstrålar används är dock tillåtna om stråldosen inte överstiger 0,5 Gy och energinivån inte överstiger 10 MeV. Övriga undantag enligt direktiv 1999/2/EG artikel 1.2.a) är också tillåtna.

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen