16.3.1 Verifiering av tilläggskrav

Verifiering av samtliga tilläggskrav ska göras där produktion sker. Du ansvarar för planering och genomförande av verifieringen. Vid kontroll ska du kunna visa för ditt certifieringsorgan att verifieringen är effektiv och trovärdig.

Verifieringen av tilläggskrav för en produkt som du vill KRAV-märka ska göras på något av följande sätt (K):

  • enligt ett system för leverantörsgranskning som KRAV erkänner. Om systemet har egna kontrollcykler så ska dessa följas, annars ska verifieringen göras årligen.
  • mot en eller flera av KRAVs checklistor för den aktuella typen av produkt. Verifieringen ska årligen utföras av ett certifieringsorgan som är ackrediterat för ekologisk produktion av ett ackrediteringsorgan som är IAF/MLA-signatär.
  • mot en eller flera av KRAVs checklistor för den aktuella typen av produkt. Verifieringen ska årligen utföras genom en leverantörsgranskning som du planerar och genomför. Verifieringen ska göras av en person med revisorskompetens inom ekologisk produktion. Tilläggskrav om socialt ansvar kan även verifieras av en person med revisorskompetens inom det området.
(K) Regeln är KRAVs egen