12.1.7 Riskvärdering för att bedöma förekomst av bekämpningsmedelsrester

Du ska minimera risken för att den växtodling produkten är avsedd för blir skadad. För att en jordblandning, ett jordförbättringsmedel eller ett gödselmedel ska kunna KRAV-certifieras ska du göra en riskvärdering för att bedöma förekomsten av bekämpningsmedelsrester i respektive ingående råvaror.

Du ska göra riskvärderingen kontinuerligt och dokumentera den:

  • inför certifiering av ny produkt
  • vid ny råvara
  • när ditt certifieringsorgan anser att det behövs

Du ska byta ut en råvara med påvisad risk för bekämpningsmedelsrester eller låta göra en laboratorieanalys för att säkerställa att det inte förekommer bekämpningsmedel som kan skada den växtodling produkten är avsedd för.

Du ska spara dokumentationen i minst 2 år så att certifieringsorganet kan kontrollera den.

Du hittar en mall för riskvärdering på KRAVs hemsida www.krav.se

Hjälpmedel finns på KRAVs webb
(K) Regeln är KRAVs egen