3.9.1 Energikartläggning växthus

Du ska årligen beräkna hur mycket energi av olika slag du använder i växthusproduktionen, för uppvärmning, belysning, kylförvaring, koldioxidproduktion eller annat. (K)

Du ska beräkna energiåtgången både per producerad mängd gröda och per kvadratmeter odlingsyta. För krukväxter räcker det om du räknar ut energiåtgången per kvadratmeter odlingsyta. Du ska dela upp energianvändningen i förnybar och icke förnybar energi. (K)

Information om hur du beräknar energianvändning och hur du räknar ut yta finns på www.krav.se. Sök på Energianalys för växthus.

Hjälpmedel finns på KRAVs webb
(K) Regeln är KRAVs egen