4.11.2 Undantag för odling i avgränsade substrat

Ändrad

Du får varken odla i enbart biologiskt inaktiva material eller utan kontakt med alven eller berggrunden. Genom undantag får du (EU):

  • odla växter för produktion av prydnadsväxter och örter som säljs i kruka till slutkonsumenten
  • odla grodd- eller utplanteringsplantor i behållare för vidare omplantering
  • odla på sådana ytor som var ekologiskt certifierade för odling i avgränsade bäddar före den 28 juni 2017. Du får inte utöka dessa ytor. Detta undantag gäller fram till den 31 december 2031.

Om du odlar i ett avgränsat substrat enligt något av de tre undantagen ovan behövs ingen omställningstid (EU).

Om du tillför växtnäring efter att du planterat, så ska varje planta ha minst 30 liter jord. Detta gäller ettåriga grönsakskulturer med lång kulturtid, såsom tomat, gurka, paprika och aubergine. Övriga kulturer ska ha minst 0,2 liter substrat. Övriga kulturer innefattar huvudsakligen örtkryddor och sallat, men även bärkulturer som jordgubbar ingår i denna grupp. (K)

För plantor som sedan omplanteras på friland eller i större jordvolym i växthus finns inga storlekskrav på krukan, men de ska odlas i ett biologiskt aktivt material. (K)

Detaljregler för tillämpning av odling av baljväxter, gröngödsling och växtmångfald i växthus är inte klara när KRAVs regler granskas och publiceras men vi bedömer att du hittar dem i ”Nationella riktlinjer för ekologisk produktion” på https://nationellariktlinjer.ekofakta.se.

Senast den 31 december 2026 ska EU-kommissionen presentera en rapport om an- vändningen av avgränsade bäddar inom ekologiskt jordbruk. Rapporten kan leda till ett nytt lagförslag.

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen