6.5.1 Förebyggande åtgärder

Sjukdomar ska förebyggas på följande sätt (EU):

  • Du ska välja lämpliga härdiga raser.
  • Du ska vidta åtgärder som främjar motståndskraft mot sjukdomar, förhindrar infektioner och bidrar till tidig upptäckt av sjukdomar. Exempel på sådana åtgärder är att regelbundet byta bidrottningar, regelbunden tillsyn, kontroll av drönarlarver, att förstöra förorenat material och att ge bina tillräckligt med foder.
  • Du ska hålla kupor, ramar och utrustning rena.
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen