5.1.5.4 Inköp av flera konventionella djur vid ändringar i produktionen

Du får endast köpa in flera konventionella djur för avel och rekrytering, om det inte finns KRAV-certifierade eller EU-ekologiska djur, i någon av följande tre situationer (EU):

  • Du ska byta djurras som en del i en långsiktig plan. De djur du köper in ska vara av den ras som ska bli den huvudsakliga produktionsrasen i besättningen.
  • Du ska ändra inriktning på djurhållningen men fortsätta med samma djurslag. Den nya inriktningen måste då skilja sig väsentligt från den befintliga djurhållningen. Till exempel byte från mjölkkor till dikor.
  • Du behöver rekrytera djur av hotade raser.

Moderdjur får inte ha fött ungar, såvida de inte är av en utrotningshotad ras. Du får som mest köpa in 40 procent nya djur räknat på det antal moderdjur och dräktiga unga djur som du får efter inköpet. Du ska dokumentera att det inte funnits KRAV-certifierade eller EU-ekologiska djur att köpa. (EU)

Omställningstiden för de konventionella djuren framgår i reglerna för respektive djurslag.

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen