20.3.2 Angivande av produktionsplats

Ändrad

Du ska direkt under kodnumret ange produktionsplatsen för de ingredienser av jordbruksursprung som ingår i produkten (EU):

  • ”EU-jordbruk” om jordbruksråvaran har producerats i EU.
  • ”Icke-EU-jordbruk” om jordbruksråvaran har producerats utanför EU.
  • ”EU/icke-EU-jordbruk” om en del av jordbruksråvarorna har producerats i EU och en del har producerats utanför EU.

Du får byta ”EU” eller ”Icke-EU” mot ett specifikt landsnamn eller mot ett landsnamn och regionsnamn om alla de jordbruksråvaror som produkten består av har producerats i det landet och i tillämpliga fall den regionen. (EU)

Du behöver inte ange produktionsplatsen för små mängder ingredienser förutsatt att den totala mängden ingredienser från den aktuella produktionsplatsen inte överstiger 5 procent av den totala vikten hos de råvaror som är av jordbruksursprung. (EU)

Du kan fortsätta använda slut på förpackningsmaterial trots att produktionsplatsen inte är korrekt  om det beror på att du bytt ingrediens(er) som en följd av kriget i Ukraina. Detta gäller om Livsmedelsverket tillåter det med stöd i sitt ställningstagande om märkning av livsmedel med anledning av kriget i Ukraina, från mars 2022.

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen