3.2.5 Märkning vid lagring

Du ska lagra KRAV-certifierade produkter väl märkta med KRAVs namn eller märke och i deras respektive enheter. Det enda undantaget från detta är om alla produkter i ett lagerutrymme är KRAV-certifierade. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen