4.8.7 Användning av rötrest från biogasanläggning

Du får använda rötrester från biogasanläggningar där tillåtna och otillåtna gödsel- och jordförbättringsmedel enligt regel 4.8.5 blandas (EU) under förutsättning att biogasanläggningen är certifierad enligt kapitel 12 i KRAVs regler, eller tillåtetbedömd enligt regel 12.1.10 (K).

Kravet på certifiering eller tillåtetbedömning gäller även biogasanläggningar på den egna gården, om de hanterar både tillåten och otillåten gödsel. Endast den mängd rötrest som motsvarar andelen ingående tillåten gödsel får användas på KRAV-certifierad mark. (K)

Om det bara är tillåten gödsel som ingår i den blandning av material som rötas så krävs ingen bedömning av om rötresten är tillåten, men du som använder rötresten ska kunna uppvisa dokumentation på allt material som ingår i processen. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen