2.3.2 Kontaktperson

Du ska utse en kontaktperson för varje produktionsplats som omfattas av avtalet om certifiering enligt KRAVs regler. Du ska meddela certifieringsorganet kontaktpersonens namn. Kontaktpersonen ska vara väl insatt i KRAVs regler och i den verksamhet som bedrivs på produktionsplatsen. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen