2.11.4 Förteckning över underleverantörer

Du ska ha en uppdaterad och lättöverskådlig förteckning över de underleverantörer som du har ingått avtal med. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen