16.11.1 Samma tilläggskrav

För produkter från länder eller certifieringsorgan som EU erkänner gäller samma tilläggskrav som för EU-ekologiska produkter som är producerade i EU, utom för produkter från USA. Produkter från USA ska även uppfylla de extra tilläggskrav som finns i avsnitt 16.10. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen