5.2.7.1 Besättningar som är anslutna till Kokontrollen

Om du har en besättning som är ansluten till Konkontrollen ska du regelbundet följa upp nedanstående nyckeltal i ”Signaler Djurvälfärd” (K):

  • Spädkalvsdödlighet 0–24 timmar
  • Kalvdödlighet 1–60 dagar (kvigkalvar)
  • Kalvdödlighet 2–6 månader (kvigkalvar)
  • Ungdjursdödlighet 6–15 månader (kvigor)
  • Självdöda/avlivade kor
  • Utgång totalt (kor) (ej liv)
  • Sjukdomsrapporterade kor totalt
  • Mastitbehandlingar
  • Klöv-och bensjukdomar (kor)

Du ska låta göra ”Fråga kon”, eller motsvarande, om något av ovanstående nyckeltal i ”Signaler djurvälfärd” visar röd gubbe (vilket betyder att besättningen tillhör de 10 procent som har sämst värde för nyckeltalet ifråga) eller om andra tecken i djurhållningen tyder på djurvälfärdsproblem i besättningen. (K)

Undantaget är om något nyckeltal visar röd gubbe och orsaken kan härledas till ett genomtänkt strategiskt arbete, som inte äventyrar djurvälfärden, eller till en enstaka händelse (till exempel ett tillfälligt sjukdomsutbrott). Då behöver du inte låta göra ”Fråga Kon” eller motsvarande. Du ska däremot följa upp att redan vidtagna åtgärder fått effekt genom att kontrollera att nyckeltalet ändras till gul eller grön gubbe efter att 12 månader passerat. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen