15.3.2 Kunskap om KRAV-certifierad produktion

Du ska se till så att det under tillagning och servering alltid finns personal i restaurangen som genomgått utbildning om KRAV och ekologisk produktion.

Utbildningen ska innehålla följande moment:

  • Grundläggande information om ekologisk produktion och vad den syftar till
  • Allmän information om KRAVs regler, KRAVs målsättning och KRAVs mervärden
  • Information om rutiner för särhållning av KRAV-certifierade produkter från andra produkter i restaurangen
  • Information om märkning och marknadsföring av KRAV-certifierade livsmedel
  • Basinformation om andra miljömärkningar

Personal som har genomgått utbildning ska kunna uppvisa ett utbildningsintyg. Ny och tillfällig personal ska informeras om vilka i personalen som har denna kunskap.

All personal behöver inte ha genomgått utbildning. Information om utbildning och utbildare finns på www.krav.se

(K) Regeln är KRAVs egen