5.1.6.2 Avelsmaterial för att främja ekologisk produktion

Du får använda semin och genomisk selektion för att uppnå önskade avelsframsteg. Du får också använda könssorterad sperma. (EU)

Könssorterad sperma får användas i ekologisk produktion enligt nuvarande praxis i Sverige. Användning av könssorterad sperma är inte reglerad i EU-lagstiftningen för ekologisk produktion, något som kan komma att ändras.

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen