15.1.1 Certifieringen omfattar hela verksamheten

Ändrad

En certifiering gäller all verksamhet på en enhet. Enheter med egna livsmedelsinköp och/eller egen tillagning ska alltid ha en egen certifiering. (K)

Du kan inte välja att enbart certifiera till exempel din frukostservering eftersom kökets alla livsmedelsinköp räknas med i certifieringen.

(K) Regeln är KRAVs egen