8.2.2 Tillåtna gödsel- och växtskyddsmedel i lämplig mängd

Du får inte samla in vildväxande produktion i ett område där marken tillförts tillåtna gödsel- och växtskyddsmedel i sådana mängder att skörden riskerar att innehålla höga halter av oönskade ämnen. (K)

Ett exempel på ett tillåtet medel som kan förekomma i skogsbruket är aska. Men aska får inte ha spridits i sådana mängder att det finns risk för att skörden kan ta upp oönskade halter av exempelvis tungmetaller. Du får bara samla in produkter från områden där den som brukar skogen följer Skogsstyrelsens eller motsvarande myndighets rekommendationer för återföring av aska.

(K) Regeln är KRAVs egen