2.4.6 Tillfälligt undantag för att göra distanskontroller

Ny

Certifieringsorganen får under Covid-19 pandemin göra kontroller på distans för kunder som i riskbedömningen värderats som lågriskkunder (EU). Det får göras inom alla KRAVs regelområden också de som inte omfattas av förordningen för ekologisk produktion (EU) 2018/848. (K)

Antalet extra kontroller, oanmälda kontroller och oanmälda extrakontroller ändras inte och inte heller antalet provtagningar som ska göras.
Undantaget gäller så länge EU:s förordningar om tillfälliga undantag för distanskontroll gäller eller när KRAV meddelar certifieringsorganen något annat.

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen