20.3.6 Informationsansvar för råvarors geografiska ursprung

Du ska kunna informera både konsument och andra köpare om från vilket land råvarorna i en produkt kommer. (K)

Detta kan du till exempel göra på din webbplats.

(K) Regeln är KRAVs egen