4.1.4 Omställningstid för frukt och bär

För fruktträd, bärbuskar och övriga etablerade perenna grödor (förutom vallar och julgranar) är omställningstiden, på dagen, minst tre år innan skörden får räknas som KRAV-certifierad. För perenna grödor som etableras på omställningsmark gäller att markens tvååriga omställningstid ska ha gått innan skörden räknas som KRAV-certifierad. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen