15.1.2 Verksamhet med flera lokaler

Om du har flera restauranger ska varje enhet där du tillagar måltider ha en egen certifiering. Har du en verksamhet med både tillagningskök och serveringskök behöver serveringsköken ha en egen certifiering endast om de gör egna inköp eller tillagar något utöver att värma maten. Att brygga eller koka kaffe räknas inte som tillagning.

(K) Regeln är KRAVs egen