6.4.4 Placering av bikupor

Du får inte placera bikupor så nära föroreningskällor, till exempel genetiskt modifierade grödor, industriområden eller soptippar, så att det kan förorena honungen. Om det förekommer odlingar med GMO i ditt närområde ska du placera dina bikupor minst tre kilometer från de odlingarna. (EU)

Du får inte flytta kupor till odlingar där det förekommer kemisk bekämpning, till exempel konventionella odlingar av oljeväxter, frukt eller bär. Du får dock ha dina bigårdar permanent placerade på ett ställe där det enstaka år förekommer konventionella oljeväxter. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen