8.4.8 Information till plockarna

Du ska ha en rutin som beskriver hur information om KRAVs regler förmedlas till plockarna. (K)

Du ska tillhandahålla all information, inklusive inköpslistor, på ett språk som plockarna förstår. (K)

Du ska tillhandahålla en karta i lämpligt format, för varje bil som plockare använder. Kartan ska vara i skala 1:100 000 eller mer detaljerad, och visa det godkända området med eventuellt underkända områden markerade. (K)

Du ska sätta upp följande skriftliga information väl synligt vid varje mottagningsplats (K):

  • Karta över det godkända området, med eventuellt underkända områden markerade, i skala 1:100 000 eller mer detaljerad. Om plockarna har informationen i navigatör, GPS eller annat digitalt sätt som är tillgängligt hela tiden och motsvarande information finns tillgänglig på inköpsplatsen behöver papperskarta inte finnas uppsatt där.
  • Regler för KRAV-certifierad vildväxande produktion.
  • Plockningsinstruktion som beskriver hur växterna skördas.
  • Information om ansvar och varsamhet för god markomsorg och hänsyn mot markägare, till exempel information om allemansrätten i Sverige.

Du ansvarar för att uppdragsgivare informerar plockare om ovanstående skriftligt och muntligt och att plockare har förstått informationen. (K)

Godkända respektive underkända områden finns i den utredning som certifieringsorganet har godkänt, se regel 8.1.2.

(K) Regeln är KRAVs egen