2.6.5 Klagomål

Vill du klaga på ett certifieringsorgan ska du vända dig direkt till det certifieringsorganet. Vill du klaga på KRAV eller KRAVs regler vänder du dig till KRAV. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen