20.3.3 Ingrediensförteckning på KRAV-märkta produkter

När det finns en ingrediensförteckning ska du ange vilka ingredienser som är KRAV-ekologiska respektive EU-ekologiska. (K)

I ingrediensförteckningar som är skrivna på andra språk än svenska behöver du inte ange KRAV-ekologiskt.

(K) Regeln är KRAVs egen