2.2.3 Anmäla ändringar

Du ska informera certifieringsorganet om alla väsentliga ändringar i verksamheten.En väsentlig ändring är till exempel att verksamheten flyttar, att ägarförhållandena ändras eller att du byter ut den person som du har angivit som din kontaktperson. Ett annat exempel på en väsentlig ändring är om en certifierad produktion förändras så att information som du tidigare lämnat om produktionen och som har betydelse för certifieringen inte längre stämmer. (EU)

Du ska även anmäla följande ändringar till ditt certifieringsorgan (EU):

  • Ny brukningsenhet/ladugård/växthus
  • Nya skiften
  • Nytt djurslag
  • Ny produktionsplats
  • Ny produktionslinje
  • Nya processer

Ditt certifieringsorgan ska bedöma om din ändring i verksamheten innebär att det krävs en ny kontroll för att du ska vara fortsatt certifierad. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen