2.3.8 Ekonomiskt ansvar gentemot köpare

Du har som säljare av produkter med KRAVs namn eller märke det fulla ansvaret för att KRAVs regler följs i den KRAV-certifierade produktionen. Ditt företag får ta eventuella ekonomiska konsekvenser gentemot köparen om du levererar produkter som KRAV-certifierade fast de inte är det. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen