10.6.4 Avskärmning mot bedövning och avblodning

Djuren ska skyddas från stress genom en avskärmning som hindrar obedövade djur från att se avblodning och vidare hantering av slaktkroppar. För nötkreatur gäller att även bedövningen ska ske utom synhåll för obedövade djur. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen