5.1.9.12 Skörd från din egen gård de första 12 månaderna – upp till 20 procent

Om du tar skörd på din egen gård innan 12 månader gått sedan du påbörjade omställningen av marken, får du använda skörden till dina egna KRAV-certifierade djur och dina egna djur under omställning. Men det gäller bara om det är (EU):

  • bete, foder från fleråriga grödor eller proteingrödor, och
  • maximalt 20 procent av den årliga fodergivan.
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen