2.1.3 Verksamhet som inte behöver vara KRAV-certifierad

Ändrad

Ditt företag behöver inte vara certifierat i följande fall:

  • Du hanterar enbart färdigförpackade KRAV-certifierade produkter (K).
  • Du säljer oförpackade produkter direkt till konsument och är registrerad för varumärkesanvändning. (K).
  • Du är underleverantör och har slutit avtal med ett KRAV-anslutet lantbruksföretag enligt avsnitt 2.11 (K).
  • Du har ett transportföretag och transporterar KRAV-certifierade produkter. Både den KRAV-anslutne som ansvarar för lastning av produkterna och den KRAV-anslutne som tar emot dem ska kontrollera att transporten skett på ett korrekt sätt. (K)
  • Du förmedlar KRAV-certifierade produkter utan att sälja och hantera dem. (K)

Observera att enligt EU-förordningen krävs kontroll av vissa företag som enbart hanterar färdigförpackade produkter, exempelvis grossister och e-handelsföretag.

(K) Regeln är KRAVs egen