3.4.5 Kemiska medel mot gnagare

Om du använder medel mot gnagare (rodenticider) ska du ha giltigt tillstånds- och kunskapsbevis för detta eller anlita ett professionellt bekämpningsföretag. Du ska dokumentera placeringen av bekämpningsstationer, vilket medel som använts, vem som genomfört bekämpningen och när bekämpningen skett. Du ska även göra en utvärdering av bekämpningens effektivitet. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen