11.5.2 Produktionsprocessen

Du ska producera foder till sällskapsdjur enligt reglerna för foderförädling, se regel 11.3.1. Du ska inte räkna in mineralfoder, mineraltillsatser och liknande när du beräknar procentandelen KRAV-certifierad råvara i fodret. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen