4.1.5 Omställningstid för julgranar

Ny

För att julgranar ska kunna bli KRAV-certifierade, ska granplantorna planteras på omställningsmark eller KRAV-certifierad mark samt odlas enligt KRAVs regler från plantering till skörd. Det vegetativa förökningsmaterialet ska följa regel 4.10.1 och 4.10.4. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen