9.4.2 Äggtvätt

Du får tvätta ägg med de medel som är tillåtna enligt beslut från Livsmedelsverket. (SL)

För att tvätta ägg krävs tillstånd från Livsmedelsverket.

(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning