16.10.1 Vegetabilier

Utöver tilläggskraven för EU-ekologiska produkter gäller följande tilläggskrav för vegetabiliska produkter certifierade enligt NOP (K):

  • Om grödan gödslats med chilesalpeter/natriumnitrat kan produkten inte KRAV-märkas.
(K) Regeln är KRAVs egen