12.1.4 Ta hänsyn till miljö och hälsa

Om du ska KRAV-certifiera ett produktionshjälpmedel ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Du har dokument som styrker att det inte medför någon allvarlig miljöstörning att tillverka, bryta eller samla in råvarorna i produktionshjälpmedlet.
  • Produktionshjälpmedlet har inte framställts genom uppodling eller annan varaktig förändring av områden med naturliga ekosystem med högt skyddsvärde (HCV – High Conservation Value). Mark med höga skyddsvärden som uppodlats för mer än fem år sedan kan däremot accepteras.
  • Produktionshjälpmedlet är inte klassat som skadligt för djurs och människors hälsa eller för miljön, enligt CLP-förordningen, se www.kemi.se.
  • Produktionshjälpmedlet innehåller inte genetiskt modifierade organismer (GMO) och är inte framställt av eller med GMO (se reglerna 3.3.4 och 3.3.5).
(K) Regeln är KRAVs egen