4.1.7 Omställningstid vid odling i avgränsat substrat

Om du odlar i ett avgränsat substrat bestående av jord som är tillåten enligt regel 4.11.1 behövs det ingen omställningstid. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen