5.3.3.3 Utevistelse för baggar och bockar

Du får undantagsvis hålla baggar och bockar för avel i obevuxna rastgårdar under betesperioden och utevistelseperioden. Du får hålla dem inne under vintern, om du uppfyller de extrakrav som finns i regel 5.3.4.4. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen