12.0.5 Märkningsavtal för importerade och införda produktionshjälpmedel

Om du som är KRAV-certifierad för produktionshjälpmedel låter en leverantör utanför Sverige, som inte är KRAV-certifierad, packa och KRAV-märka dina produkter ska du teckna ett avtal med leverantören. Avtalet ska ge dig kontroll över hur KRAV-märkningen används och ge dig och ditt certifieringsorgan rätt att kontrollera din leverantörs produktion vid behov.

Du hittar en mall för märkningsavtal för produktionshjälpmedel på www.krav.se.

Hjälpmedel finns på KRAVs webb
(K) Regeln är KRAVs egen