5.1.2.5 Förkortad omställningstid i katastrofsituationer

Ny

Regeln gäller om du har fått ett tidsbegränsat undantag för att utfodra dina djur med konventionellt foder beviljat av Jordbruksverket, och använder undantaget. Dina djur blir då av med sin KRAV-certifiering. Men dina djur får en förkortad omställningstid, om du i övrigt har följt KRAVs regler.

 

Omställningstiden för mjölk och kött, oavsett djurslag, är i dessa fall 1 månad. Förkortad omställningstid gäller oavsett om du har fått ett individuellt undantag eller om undantaget omfattar det område där du är verksam.

 

För djur under omställning avbryts omställningen under tiden då djuren inte får KRAV-certifierat foder. När djuren åter följer KRAVs foderregler, fortsätter resterande omställningstid. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen