15.4.3 KRAV-certifiering för minst 15 produkter (denna regel upphör att gälla 2023)

Ett alternativ till certifiering för lägsta nivån är certifiering för minst 15 produkter. Du ska då uppfylla samtliga följande krav:

 • Minst 15 av de produkter som du använder ska vara helt utbytta till hållbara livsmedel.
 • Minst 5 av de utbytta produkterna ska vara basprodukter i din meny.
 • Minst 50 procent av de utbytta produkterna ska alltid vara KRAV-certifierade.
 • Du ska registrera produkterna hos ditt certifieringsorgan och anmäla alla förändringar av ditt urval till certifieringsorganet.
 • Om en registrerad produkt tillfälligt inte finns att tillgå ska du dokumentera under vilken tid som den inte kunnat erbjudas. Du ska också tydligt informera restaurangens gäster om detta. Dokumentationen ska du bevara för kontroll.
 • Om något av dina registrerade hållbara livsmedel restnoteras frekvent från din leverantör så ska du byta ut produkten till ett annat hållbart livsmedel. Du ska meddela ändringen till certifieringsorganet som därefter ska ändra ditt certifikat eller bilagan till certifikatet. (K)

 

Här följer ett förtydligande av hur antalet produkter ska räknas. Produkter som väsentligen är samma sak ska räknas som en produkt, medan produkter som är olika eller ger olika resultat får räknas som olika produkter. Som hjälp för att förstå hur uppdelning ska göras kommer här exempel:

 • Drickmjölk av olika fetthalt räknas som EN produkt.
 • Vanlig mjölk och laktosfri mjölk räknas som OLIKA produkter.
 • Äppeljuice från olika företag räknas som EN produkt.
 • Frukt- eller bärjuicer i olika smaker räknas som OLIKA produkter.
 • Mjöl som ger olika typer av bröd med vitt skilda egenskaper räknas som OLIKA produkter.
 • Olika kryddor, till exempel timjan och basilika, räknas som OLIKA produkter. Samma krydda i olika former, till exempel hel och malen peppar, räknas som EN produkt.
 • Svart respektive grönt te är två OLIKA produkter. Olika sorters svart te är EN produkt.
 • Röda viner från en och samma vintillverkare räknas som EN produkt. Röda viner från olika vintillverkare räknas som OLIKA produkter. Ett rött och ett vitt vin från samma vintillverkare räknas som OLIKA produkter.
 • Filead och hel fisk av samma art räknas som EN produkt. Samma art i ett halvfabrikat räknas som en annan produkt. Samma art i en råvarublandning räknas också som en annan produkt.
(K) Regeln är KRAVs egen