3.10.12 Energianvändning

Du ska arbeta för att effektivisera energianvändningen och minska användningen av fossila bränslen och du ska kunna redogöra för dina åtgärder. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen