5.2.8.1 Kastrering av kalvar

Du får låta kastrera kalvar som är yngre än 8 veckor. Kalven ska vara lokalbedövad och få smärtstillande medel vid ingreppet. Vid enstaka tillfällen kan du få låta kastrera äldre djur. (EU/K)

Hjälpmedel finns på KRAVs webb
(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen