10.8.3 Uppstallning i gruppbox

Vid uppstallning i gruppbox ska djuren minst få följande utrymme (SL):

Vikt (kg) Utrymme (kvadratmeter)
mindre än 100 1
100–250 1,5
250–400 1,9
400–600 2,3
mer än 600 2,7
(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning