10.1.7 Kontrollbesök och extra oanmäld kontroll

Slakteriet ska ha minst ett årligt kontrollbesök. (EU)

Med undantag för mindre slakterier ska certifieringsorganet dessutom göra en årlig extra oanmäld kontroll på slakteriet. Hanteringen av levande djur är den mest väsentliga delen i KRAVs slaktregler och ska bedömas vid varje kontroll. Det extra oanmälda besöket ska endast fokusera på hanteringen av levande djur. (K)

Certifieringsorganet kan utöver detta behöva göra fler extra kontroller, till exempel vid uppföljning av avvikelser (se avsnitt 2.5). (K)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen