4.4.7 Begränsning av tungmetalltillförsel (gäller inte växthus)

Du ska begränsa mängden tungmetaller som tillförs din åkermark via gödsel-, jordförbättrings- och kalkningsmedel. (K)

Du gör det genom att använda (K):

  • KRAV-certifierade eller tillåtetbedömda gödsel-, jordförbättrings- och kalkningsmedel och inte överskrida den högsta tillåtna giva som anges
  • övriga gödsel-, jordförbättrings- och kalkningsmedel som är tillåtna enligt KRAVs regler och själv beräknar den högsta tillåtna givan utifrån tungmetallinnehållet enligt regel 4.4.8.

Du får tillföra den högsta tillåtna givan för flera år, som mest fem, vid ett tillfälle. Då ska du begränsa givan de kommande åren. Läs i regel 4.4.8 hur mycket av olika tungmetaller du som mest får tillföra. Beräkna den totala tillförseln av tungmetaller med gödsel-, kalknings- och jordförbättringsmedel under femårsperioden. (K)

Du behöver inte räkna med tungmetallinnehållet i egen stallgödsel eller stallgödsel som du tar emot direkt från andra lantbrukare. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen