5.2.6.1 Digivning

Du ska se till att dina kalvar diar under minst ett dygn, alltså minst 24 timmar efter födseln, men de får gärna dia under längre tid än så. Vid behov får du stödutfodra råmjölk med nappflaska. Sondmatning av kalvar är inte tillåten, utom som en enstaka nödåtgärd som behandlingsmetod vid sjukdom för att säkerställa att svaga kalvar som inte kan suga själva får i sig näring. (K)

Du får göra undantag från kravet om digivning om din besättning går igenom en period med sanering av en sjukdom då diande inte kan tillåtas. Du ska då informera ditt certifieringsorgan i förväg.

Större avvikelse
(K) Regeln är KRAVs egen