4.12.1 Substrat

Substratet som du odlar din svamp i får endast innehålla (EU):

  • stallgödsel från ekologisk djurhållning eller från djurhållning under omställning
  • stallgödsel från konventionell djurhållning om stallgödsel enligt första punkten inte finns tillgänglig och förutsatt att den är tillåten som gödsel- och jordförbättringsmedel (se regel 4.8.5), samt utgör högst 25 procent av substratets totala vikt före eventuell kompostering och vattentillsats
  • andra produkter av jordbruksursprung, till exempel halm, från ekologisk produktion
  • torv som inte är kemiskt behandlad
  • trä som inte är behandlat med kemiska produkter efter fällning
  • mineralprodukter som är tillåtna som gödsel- och jordförbättringsmedel (se regel 4.8.8)
  • vatten
  • jord.
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen