15.3.4 Nivåbedömning vid inledande kontroll och nivåhöjning

Vid en inledande kontroll av befintlig verksamhet eller vid höjning av nivå ska du kunna styrka inköpen av hållbara livsmedel minst tre månader tillbaka i tiden för den nivå du vill bli certifierad för.

Har du en helt nystartad verksamhet kan du i stället vid din inledande kontroll visa ditt certifieringsorgan att du har möjlighet att köpa in hållbara livsmedel enligt den nivå du vill bli certifierad för. (K)

Som nystartad kan du till exempel visa din möjlighet att köpa in hållbara livsmedel genom dina leverantörers utbud eller på annat sätt som ditt certifieringsorgan anser trovärdigt.

(K) Regeln är KRAVs egen